Sevärdheter

Tallinn har historia som sträcker sig tillbaka ändå till medeltiden och många av stadens sevärdheter är flera hundra år gamla. Roligt att en del har influenser från våra skandinaviska länder, och att så många sevärdheter är så pass välbevarade.

Alexander Nevskijkatedralen

På Domberget i Tallinn står denna rysk-ortodoxa kyrka som byggdes mellan 1894 och 1900. Etser ser denna Alexander Nevskijkatedralen ses som en symbol för ryskt maktförtryck. Det har drivits planer på att riva byggnaden och andra alternativ från arkitekter har visats. Men ännu har inget förslag kommit till skott.

Birgittaklostret

Ungefär 2 km från Tallinn ligger ett av Nordeuropas största medeltida kloster. Birgittaklostret började byggas 1417 och färdigställdes 1436. En stor brand förstörde klostret, under en attack från ryssarna 1577. I närheten av Birgittaklostret ligger sedan 15 september 2001 ett nytt mindre kloster där åtta nunnor från Mexiko och Indien bor.

Tallinns stadshus

Baltikums enda stadshus vilket är byggt i gotisk stil ligger vid Stadshustorget i Gamla staden i Tallinn. Första gången som vi känner till att byggnaden omnämnts var i skrift år 1322. Utseendet vi fick idag fick stadshuset 1402-1404 när det blev återuppbyggt. Under andra världskriget, i mars 1944, blev ett av tornen sönderbombat, men var återuppbyggt 1950.

Gamla staden

I centrala Tallinn ligger Gamla staden som byggdes så tidigt som på 1100-talet. Gamla staden är häpnadsväckande välbevarat och är idag med på UNESCOs världsarvslista. En ringmur ligger runt Gamla staden, och det finns ett slott från medeltiden som byggdes om och förnyades under Johan IIIs tid.

Kiek in de kök

Kiek in de Kök är ett gammalt tyskt uttryck för torn, som grovt översatt betyder ”kika in i köket”. Namnet kommer ifrån att tyskarna bokstavligen kunde se rakt in i vad som pågick i folks kök. Tornet i Tallinn är ett artilleritorn och var byggt runt 1475. Det är 38 m högt och väggarna är otroliga 4 m tjocka. Kanonkulor finns än idag insprängda i de yttre väggarna, och de härstammar ändå från 1577.

Sankt Olavs kyrka

Sankt Olavs kyrka, eller Oleviste kirik på estniska, i Tallinn är faktiskt namngiven efter Norges kung Olav den helige och härstammar från 1100-talet. Ett 159 m högt torn byggdes till kyrkan runt år 1500 och mellan 1549 och 1625 var kyrktornet världens högsta byggnad. Tyvärr förstördes tornspiran i en brand 1625, och idag är byggnadens högsta höjd 123,7.